illes en curt

Inscripció gratuïta del 20 de Febrer fins el 30 d’Abril de 2017.

Dirigit a residents o nascuts a Balears, o que hagin estat gravats a les Illes Balears.